Reglement

Deelname is uitsluitend op eigen risico.

Elke deelnemer dient over een goede conditie te beschikken. Daarnaast dien je ervaring te hebben met lopen over off-road terrein. Deelname is geheel op eigen risico en verantwoording. De Veluwezoomtrail is, behoudens haar verantwoordelijkheid voor de wet, op geen enkele wijze verantwoordelijk of (gedeeltelijk) aansprakelijk voor ongevallen en/of ziekte van deelnemers, voor verlies van bezittingen of elk ander door de deelnemers beweerdelijk geleden nadeel.

De organisatie behoudt zich het recht de route, start- en/of finishtijden en/of –plaatsen te wijzigen of de Veluwezoomtrail geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit redelijkerwijs niet anders kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en vergoeding van (im)materiële schade.

Wildplassen in het start/finish gedeelte is streng verboden er zijn voldoende toiletten aanwezig zowel binnen als buiten bij Polysport.

Aanwijzingen van parcourswachters dienen ten allen tijde opgevolgd te worden.

Iedereen wordt dringend verzocht afval zelf weer mee te nemen of bij de verzorgingspost of start/finish achter te laten. Zo zorgen we er samen voor dat de natuur schoon blijft. Als je afval achterlaat volgt direct diskwalificatie.

Er mag NIEMAND met eigen vervoer naar de verzorgingspost bij Aad Steylen in het bos, deze is verboden voor alle verkeer. Natuurmonumenten houdt daar toezicht op en kan bekeuren. Dus alleen met de fiets, of de auto bij de Parkeerplaats de Elsberg laten staan en 1,5 km lopen. De andere verzorgingsposten zijn goed per auto of fiets bereikbaar.

Meefietsen is over het gehele parcours NIET toegestaan in verband met de veiligheid van de deelnemers.